Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) koordinasyonunda yürütülen projeye Bakanlığımızın ilgili birimleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yanında Marmara ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri de destek ve katkı sağlamaktadır.

Projede, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü proje yürütücüsü ve bilimsel danışman olarak görev almaktadır. Moleküler analizler Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Pendik ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitüleri laboratuvarlarında yapılmaktadır. Numunelerin transferi ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.COVİD-19 salgını ile mücadele eden bazı ülkeler, yeni tip korona virüsün (SARS-CoV-2) atık sularda varlığı ve olası olumsuz etkileri ile ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarla virüsün ülkedeki dağılımı ve seyri hakkında bilgi edinilmekte ve elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde gerekli önleyici tedbirler alınabilmektedir.  Proje, Nisan 2020’de başlamış olup Mayıs 2020 itibariyle ülkemizin 81 ilinde belirlenen 189 atık su arıtma tesisinin farklı noktalarından numuneler rutin şekilde alınarak tüm Türkiye genelinde Covid-19 yayılımı atık sularda incelenmektedir.  Haziran 2020 itibarıyla 22 pilot il belirlenmiş olup, bu illerden İstanbul'dan haftalık, diğer şehirlerden ise 2 haftalık periyotlarla alınan atık su numuneleri ile Covid-19 yayılımı rutin şekilde incelenmeye başlanmıştır.


YUKARI