• Alpaslan Kocamemi, B., Kurt, H., Erken, E. ve Saatci, A.M. 2021. "Atık Sular ve Atık Su Arıtma Çamurları ile Covid-19 Takibi: Türkiye Örneği". Teknik Müşavir. 51: 6-9.
YUKARI