ATIK SULARDA SARS-COV-2 ÖLÇÜMÜ


Atık su arıtma tesislerinden alınan numuneler soğuk zincir (4ºC) altında İstanbul Pendik ve Samsun Veterinerlik Araştırma Enstitüsü Biyo-güvenlik Seviyesi 2 (BGS-2) laboratuvarlarında Revers-Transkriptaz kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) metodu ile analiz edilmektedir. Analizler öncesinde numuneler santrifüjlenmekte, filtre edilen süpernatant içerisindeki SARS-CoV-2 virüsü PEG8000 metodu ile konsantre edilmektedir. Toplam RNA ekstraksiyonu konsantre faz üzerinde tatbik edilmektedir.

Nisan 2021 tarihine kadar yapılan RT-qPCR ölçümlerinde sadece Wild Tip (Tipik form) SARS CoV-2 virüsü ölçümleyen primerler kullanılmış olup, bu tarihten itibaren mutant karışım (İngiliz Mutant B1.1.7, Güney Afrika Mutant B1.351, Brezilya Mutant P1) primerleri de kullanılmaktadır.

AAT NUMUNE ALIM NOKTALARI


COVİD-19 VİRÜSÜ HASTALIĞI (SARS-CoV-2) ATIK SULARDA ÖLÇÜM METODOLOJİSİYUKARI